Algemene voorwaarden

Indien u producten en/of diensten bestelt via de website van Tanjameteenrietje gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier beschreven.

A. Het bedrijf

Tanjameteenrietje

Fabriekstraat 10c

5753 AH Deurne

tanja@tanjameteenrietje.nl

 

KvK Eindhoven 67396917

BTW nr NL 166163648B02

 

Per e-mail 24 uur bereikbaar tanja@tanjameteenrietje.nl

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

(06) 50 48 63 54

 

B. Identiteit en Mission Statement Tanjameteenrietje

Tanjameteenrietje is een jong, enthousiast en creatief merk. Met veel liefde en aandacht worden de kaarten en schilderijen van Tanjameteenrietje, die zich kenmerken door een fantasierijk design, een bonte mengeling van kleuren, illustraties en dessins, in een bijna abstracte kunststijl verheven. En alles met een passie voor kleur en kids!

 

Nadruk ligt op het ontwerpen van geboorte-, en wenskaarten en kinderkamerkunst die via de eigen site en door zorgvuldig geselecteerde wederverkopers verkocht worden.

 

Tanjameteenrietje is continu bezig het assortiment binnen de eigen bedrijfsdoelstellingen uit te breiden en te verfijnen.

Jaarlijks worden nieuwe collecties en producten gepresenteerd via de eigen site.

 

C. Privacyreglement

Alle door de klant ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van uw bestellingen en overeenkomst. Uw gegevens kunnen we eventueel ook gebruiken voor aanbiedingen, reclames of andere producten en diensten van Tanjameteenrietje. Deze aanbiedingen zullen u per mail worden gestuurd. Wanneer u zich voor deze mail wilt afmelden, kunt u dat doen door een mail te sturen naar tanja@tanjameteenrietje.nl

Mailadressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden (uitgezonderd officiële partners van Tanjameteenrietje en aanbieders van Tanjameteenrietjeproducten).

 

Algemene verkoopvoorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij Tanjameteenrietje. Deze voorwaarden zijn via de site www.tanjameteenrietje.nl te raadplegen of schriftelijk op te vragen en worden kosteloos toegezonden.

1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u deze Algemene Voorwaarden accepteert.

1.3. Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden worden bedongen, worden tevens voor alle leveranciers en tussenpersonen bedongen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van Tanjameteenrietje zijn geheel vrijblijvend en kunnen ten alle tijden worden gewijzigd.

2.2. Prijzen kunnen ten allen tijden worden aangepast en zijn geldig bij de volgende bestellingen.

2.3. De prijzen als vermeld in de prijslijst zijn de juiste, onder voorbehoud van eventuele reken- of typefouten.

2.4. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een bestelling via de site is geplaatst en deze is geaccepteerd door Tanjameteenrietje

2.5. Wanneer u een bestelling plaatst gaat u akkoord met de werkwijze die geldt en uitvoerig op deze site staat omschreven voor het bestellen van een bepaald product of bepaalde dienst. Het negeren van de werkwijze kan vertraging of fouten in levering opleveren.

2.6. Tanjameteenrietje is gerechtigd om bestellingen te weigeren. Dit wordt uiterlijk 2 dagen na de geplaatste bestelling medegedeeld.

2.7 De wettelijke bedenktijd is 14 dagen. Deze gaan in op het moment dat de consument bestelt.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld en exclusief verzendkosten. De prijzen zijn vermeld in euro’s.

3.2. Een bestelling is definitief zodra de betaling heeft plaatsgevonden.

3.3. Indien de betaling wordt herroepen of achterwege blijft, bent u Tanjameteenrietje het openstaande bedrag onverminderd verschuldigd, inclusief een vertragingsrente van 1% per maand en administratiekosten van € 25,-. Indien het openstaande bedrag wordt uitbesteed aan een Incassobureau, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.

3.4. Indien uw betaling in gebreke blijft, is Tanjameteenrietje gerechtigd om de bestelling op te schorten dan wel te annuleren.

 

Artikel 4. Levering

4.1. Alle leveringen worden uitbesteed aan TNT Post, tenzij anders aangegeven.

4.2. Wanneer de bestellingen zijn gepost, zijn de leveringsvoorwaarden van TNT Post van toepassing.

4.3. De bestellingen worden uitgevoerd onder voorbehoud van overmacht en technische storingen bij Tanjameteenrietje of haar directe onderaannemers/leveranciers.

4.4. Bestellingen worden niet uitgevoerd of voortgezet in het weekend en officiële feestdagen zoals Kerst, Pasen, Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren of in duidelijk gecommuniceerde (vakantie)perioden.

4.3. Tanjameteenrietje is niet verantwoordelijk voor eventueel geleden leed bij vertraagde levering.

4.5. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren.

4.6. Levering geschiedt naar de bij de bestelling door u opgegeven (mail)adres of (mail)adressen. Tanjameteenrietje is niet verantwoordelijk voor verkeerde of vertraagde bezorging in het algemeen en/of wanneer deze adressen zijn veranderd, verkeerd opgegeven of welke wijze dan ook niet bereikbaar zijn.

4.7. Tanjameteenrietje heeft het recht tot een meer- of minderlevering van 2%, zonder dat dit invloed heeft op de prijs.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. De eigendom van de producten gaat op u over wanneer aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

5.2. Het risico van de producten gaat op u over op het moment van aflevering. 

 

Artikel 6. Auteursrechtelijke, intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1. Alle auteursrechtelijke, intellectuele en industriële rechten zijn eigendom van Tanjameteenrietje en eventuele leveranciers en dienen door u te worden gerespecteerd.

6.2. Werk dat in uw opdracht wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van Tanjameteenrietje en mag niet door u worden gebruikt voor andere doeleinden. Tanjameteenrietje behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1. Indien de geleverde producten niet aan de vooraf gestelde verwachtingen voldoen, dient u dit binnen 3 dagen schriftelijk en gemotiveerd aan de betrokken leverancier te kennen te geven.

7.2. Tanjameteenrietje heeft het recht om de geleverde producten te vervangen.

7.3. Producten die na controle toch door de klant zelf zijn verstuurd of gebruikt, kunnen niet gereclameerd worden.

 

Artikel 8. Bestellingen / communicatie

8.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en medelingen ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen u en Tanjameteenrietje en derden voor zover betrekking hebbend op uw relatie met Tanjameteenrietje, is Tanjameteenrietje niet aansprakelijk.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1. In geval van overmacht heeft Tanjameteenrietje het recht om de uitvoering en levering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt u schriftelijk medegedeeld zonder dat Tanjameteenrietje verplicht is tot enige schadevergoeding.

9.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Tanjameteenrietje kan worden aangerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder worden ook technische problemen van de site, internet en telefoonverkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen.

 

Artikel 10. Diversen

10.1. Wanneer Tanjameteenrietje de Algemene Voorwaarden gedurende een lange of korte tijd minder strikt heeft nageleefd, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen.

10.2. De zichttermijn voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing daar het om een op maat gemaakt specifiek product gaat.

 

Artikel 11. Eigendom

De handelsmerken, handelsnamen, afbeeldingen die de producten en diensten herkenbaar maken, evenals alle ontwerpen, illustraties, teksten en (grafische) mogelijkheden van en uitingen op de website zijn eigendom van Tanjameteenrietje. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Tanjameteenrietje. Alle rechten zijn, tenzij anders vermeld en schriftelijk vastgelegd, voorbehouden aan Tanjameteenrietje.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Gastenboek

  • 22-08-2015 - Bedankt voor het ontwerp van het geboortekaartje van Pleun. We...  lees meer
  • 18-02-2015 - Tanja. Bedankt voor het ontwerp van ons geboortekaartje. Het is...  lees meer
  • 25-09-2014 - Hallo Tanja,

    We hebben elkaar gisteren even aan de telefoon gesproken...  lees meer
Plaats een bericht
  • Volg TMER op Twitter
  • Betalen met iDeal
  • U kunt hier betalen met PayPal
  • Kinderpostzegels
© 2009 - 2020 Geboortekaartjes van Tanja met een Rietje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel